www.bikotex.pl

Biuro Projektów

ul. Marynarki Polskiej 98,
80-557 Gdańsk

tel. 58 343-29-89,
fax 58 343-29-89
e-mail: bikotex@interia.pl

Laboratorium Badań
Nieniszczących

ul.Żaglowa 2,
80-560 Gdańsk

tel. 58 342-20-78,
fax 58 342-20-78
e-mail: bikotex@wp.pl

O FIRMIE

Firma nasza działa na rynku prac projektowych i badań nieniszczących złączy spawanych i materiałów od 1987 roku.

Działalność w zakresie projektowania skupia się na kompleksowych opracowaniach koncepcji i projektów dróg i ulic wraz z infrastrukturą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z uprawnieniami projektowymi, którzy są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

BIKOTEX znany jest na rynku z prowadzonej działalności w zakresie badań nieniszczących (NDT – Non Destructive Testing). Wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna, oraz niezawodny sprzęt gwarantują wysoką jakość i terminowość naszych usług.

Prowadziliśmy badania m.in.:
 • na budowie Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
 • pirsów i falochronów
 • magistrali gazowych i wodnych
 • instalacji paliwowych dla MON i Portów
 • elektrowni wodnych
 • Zakładów Celulozowych
 • jednostek pływających
 • sieci cieplnych z rur preizolowanych
 • konstrukcji mostów i hal
 • zbiorników ciśnieniowych
 • instalacji amoniakalnych


Pracownia badań jest laboratorium uznanym przez: Urząd Dozoru Technicznego, Polski Rejestr Statków i Towarzystwo RINA.