www.bikotex.pl

Biuro Projektów

ul. Marynarki Polskiej 98,
80-557 Gdańsk

tel. 58 343-29-89,
fax 58 343-29-89
e-mail: bikotex@interia.pl

Laboratorium Badań
Nieniszczących

ul.Żaglowa 2,
80-560 Gdańsk

tel. 58 342-20-78,
fax 58 342-20-78
e-mail: bikotex@wp.pl

OFERTA

W ofercie naszych usług znajdziecie Państwo następujące prace w zakresie:

PROJEKTOWANIA
 • dróg i mostów
 • sieci: kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych i teletechnicznych
 • obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych
 • zagospodarowania terenów zielonych

BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH I MATERIAŁÓW
  Metodami:

 • radiograficzną lampą RTG i izotopami (RT)
 • ultradźwiękową (UT)
 • wizualną (VT)
 • penetracyjną (PT)
 • magnetyczno – proszkową (MT)
 • pomiarów grubości (UTT)