www.bikotex.pl

Biuro Projektów

ul. Marynarki Polskiej 98,
80-557 Gdańsk

tel. 58 343-29-89,
fax 58 343-29-89
e-mail: bikotex@interia.pl

Laboratorium Badań
Nieniszczących

ul.Żaglowa 2,
80-560 Gdańsk

tel. 58 342-20-78,
fax 58 342-20-78
e-mail: bikotex@wp.pl

REALIZACJE

Najważniejsze realizacje w ciągu ostatnich lat:

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

1. Koncepcja Drogi Średnicowej (Czerwona Droga) na estakadzie, od węzła ul. Kliniczna
    do ul. T. Kościuszki w Gdańsku.
    Inwestor: Urząd Miasta Gdańska.

2. Projekt wielobranżowy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 214 na odcinku Białogarda-Nowa Wieś
    Lęborska (9,7 km).
    Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

3. Projekt wielobranżowy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda-Władysławowo-Hel na odcinku
    od Redy do Rekowa Górnego (2,2 km).
    Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

4. Projekt wielobranżowy przebudowy drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański
    (ul. prof. M. Raciborskiego) wraz ze Studium Wykonalności i Raportem o oddziaływaniu
    na środowisko (3,4 km).
    Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

5. Projekt wielobranżowy przebudowy ul. Nowatorów w Gdańsku na odcinku od ul. Budowlanych do
    ul. Słowackiego (4,5 km). Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

6. Projekty wielobranżowe przebudowy dróg: Nr 2211G Cząstkowo-Postołowo-Gołębiewo Średnie,
    Nr 2247G (ul. K.I. Gałczyńskiego) w Pruszczu Gdańskim, Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn
    o łącznej długości 2,2 km.
    Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

7. Studium wykonalności i projekty wielobranżowe Szlaku Bursztynowego (11,5 km) i zagospodarowania
    przestrzennego terenów przy Szlaku Bursztynowym FAKTORIA (6,0 ha) w Pruszczu Gdańskim.
    Inwestor: Urząd Miasta Pruszcz Gdański.

8.Projekt budowlany i wykonawczy układu drogowego i infrastruktury technicznej terenu CENTRUM
    w Pruszczu Gdańskim (Aleja ks. J. Waląga, ul. W. Kossaka)
    Inwestor: Urząd Miasta Pruszcz Gdański.

9. Projekty wielobranżowe zbiorników retencyjnych: STAW WRÓBLA, BUDOWLANYCH II i K-2
    w Gdańsku, na cmentarzu komunalnym w Rumi i zbiornik zamknięty w Pruszczu Gdańskim.
    Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Miasta Rumi, Urząd Miasta Pruszcz Gdański.

10. Koncepcja techniczno-finansowa gospodarki ściekowej, wraz ze Studium Wykonalności dla: Bolszewa,
       Gościcina, Orla i Kąpina wraz z projektami budowlanymi i wykonawczymi.
       Inwestor: Urząd Gminy Wejherowo.

11. Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych
       w Wejherowie w ramach projektu: „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój
       systemów gospodarki wodnej” (RAINNET I).
       Inwestor: Urząd Miasta Wejherowa.

12.Projekt budowlany i wykonawczy sieci ciepłowniczej (10,0 km) dla miasta Władysławowa
      zaopatrywanego w ciepło z elektrociepłowni opalanej gazem we Władysławowie ze złóż położonych
      na Bałtyku
      Inwestor: ENERGOBALTIC Gdańsk.

13.Projekt budowlany magistrali ciepłowniczej na włączenie do m.s.c. rejonu ciepłowniczego Przeróbka-
      Stogi w Gdańsku wraz z konstrukcją mikrotunelu pod Martwą Wisłą, oraz modernizacja estakady na
      terenie Stoczni Gdańskiej dla w/w magistrali ciepłowniczej.
      Inwestorzy: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elektrociepłownia Wybrzeże Gdańsk.

14.Projekty wielobranżowe magistral i sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych dla: Gdańska, Gdyni,
      Tczewa i Wejherowa oraz modernizacji stacji podnoszenia ciśnień w Gdańsku.
      Inwestorzy: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energeetyki
      Cieplnej w Gdyni, Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie.

15. Projekty wielobranżowe kilkudziesięciu ulic dla: Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, Rumi,
      Wejherowa.
      Inwestorzy:Urzędy w/w miast.

16. Projekt wielobranżowy „Kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dzielnicy Święty Wojciech
      w Gdańsku – etap I” o dł. rurociągów: kanalizacji sanitarnej 7,7 km, kanalizacji deszczowej 4,3 km
      oraz 3 przepompowni.
      Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

17. Projekt wielobranżowy ”Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zabornia w Gdańsku – etap II”.
      Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

18. Prace koncepcyjno-projektowe wielobranżowe uzbrojenia dzielnicy Zachodniej w Wejherowie
      na powierzchni 460 ha.
      Inwestor: Urząd Miasta Wejherowa

19. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zachodniej miasta Wejherowa
      (21,0 km).
      Inwestor: Urząd Miasta Wejherowa.

20. Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej
      zabudowy dzielnicy Owczarnia w Gdańsku wraz z koncepcją układu drogowego ulic wzdłuż
      projektowanych sieci 2,5 km).
      Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

21. Projekty wielobranżowe cmentarzy: komunalnego w Pruszczu Gdańskim, rozbudowa w Gdańsku-
      Nowym Porcie, rozbudowa komunalnego w Rumi przy ul. Górniczej.
      Inwestorzy: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Miasta Rumi.

22. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem pomostów rekreacyjnych (branża
      hydrotechniczna) w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem w Łapinie.
      Inwestor: Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Warszawie.

23. Projekt budowlany i wykonawczy nabrzeża dla Terminalu Zbożowego w Porcie Gdańskim.
      Inwestor: Zakłady Zbożowe w Gdańsku.

24. Projekt rewaloryzacji zieleni Pasa Nadmorskiego od Jelitkowa do Brzeżna w Gdańsku (42,0 ha).
      Inwestor: Urząd Miasta Gdańska.

25. Projekt wielobranżowy Stadionu Sportowego przy ul. W. Sikorskiego w Wejherowie.
      Inwestor: Urząd Miasta Wejherowa.


26. Projekt wielobranżowy zagospodarowania terenu w niecce przy ul. Jedności Narodu 28-32 w Tczewie.
      Inwestor: Urząd Miejski w Tczewie.
      WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010, itd


W ZAKRESIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Od 1987 roku zrealizowaliśmy z powodzeniem i zadowoleniem naszych kontrahentów m.in. badania:

1. Złączy spawanych prętów zbrojeniowych płyty fundamentowej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

2. Mostu wantowego im. Jana Pawła II w Gdańsku

3. Wiaduktu drogowego w Tczewie

4. Mostu drogowego nad rzeką Omaza

5. Mostu drogowego nad rzeką Elbląg w Elblągu

6. Wiaduktu drogowego nad torami CPN węzeł w Gdańsku

7. Węzła drogowego (wiadukt i kładka) im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni

8. Wiaduktu drogowego na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni

9. Mostu drogowego nad rzeką Parnica w Szczecinie

10. Mostu drogowego nad rzeką Dżwiną w Wolinie

11. Magistrali i sieci ciepłowniczych w Trójmieście, Koszalinie, Słupsku, Ustce, Kościerzynie, Białymstoku,
     Kwidzynie, Malborku, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Kartuzach, Władysławowie, Helu

12. Gazociągów wysokiego ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych na terenie Polski Północnej

13. Złączy spawanych pali stalowych oraz rurociągów w Porcie Północnym

14. Falochronów w Świnoujściu, Darłowie, Ustce i Kołobrzegu

15. Rurociągów i zbiorników paliwowych dla LOTOS Gdańsk

16. Rurociągów i konstrukcji stalowych dla jednostek pływających w przemyśle stoczniowym.

17. Zbiorników ciśnieniowych i rurociągów pod nadzorem UDT, PRS, RINA, DNV, BV dla około 90 odbiorców
     w kraju i za granicą.